Tagarchief: detective

De Koalmasaak – Jan Schokker

omslag de koalmasaak

Heeft jouw bibliotheek dit boek?

Woensdag 14 september is er in Bibliotheek Grou een literaire avond met Jan Schokker, schrijver van vijf misdaadromans. Voor mij een reden om zijn boeken eens te lezen. Deze aanbeveling geldt dan ook niet alleen De Koalmasaak, maar alle vijf boeken komen aan bod in deze bespreking.

De detectives van Jan Schokker zijn allemaal los van elkaar te lezen. Toch is het leuk om te beginnen met De Koalmasaak omdat gebeurtenissen uit deze detective genoemd worden in de boeken die daar op volgen. In dit boek maken we kennis met Ale Alema, een eigenzinnige politieman uit Bontebok. Hij krijgt een vreemde zaak op te lossen. Boate Koalma, directeur van Koalma Konstructies, is overleden nadat hij tegen een boom is gereden. Het lijkt een ongeluk, maar Koalma heeft kort daarvoor een vreemd testament op laten maken met de tekst: ‘Mijn moordenaar erft mijn hele bezit’. Samen met zijn kollega Wytske probeert hij deze zaak tot een oplossing te brengen. Thuis heeft zijn vrouw Els genoeg van het onregelmatige leven van Ale en gaat op zichzelf wonen. Gelukkig vindt hij in zijn werk voldoende afleiding. Tot zijn verdriet overlijdt Els aan een hartaanval.

In De SUC-zaak komt zijn kollega Wytske in Brongergea voor een vreemd vraagstuk te staan. Van wie zijn de botten die bouwvakkers vinden bij een verbouwing? Oude botten of speelt er wat anders? En Ale Alema van het politiebureau in Heerenveen, krijgt te maken met twee vrouwelijke collega’s die in het SUC-team werken. Zij moeten gestolen dure auto’s terugvinden.

In de detective Djipdún wordt Anna Buttenveldt van Him uit Beetsterzwaag vermist. Als Ale Alema voor de tweede keer met haar echtgenoot afspreekt, blijkt hij neergeslagen te zijn. De vondst van het boek ‘Dramatisch Djipdún’, door Anna geschreven, is het begin van een speurtocht. Verder krijgt Ale te maken met de plaatsvervangster van zijn leidinggevende. En zijn dochter Jelly komt thuis uit Italië.

Bij het boek Lykspul  komen we in de catacomben van SC Heerenveen terecht. De conditietrainer van de club ligt dood in een kleedkamer. Er ligt een link met een Zweedse speler en ook met een soortgelijke moord in Zweden. Samen met een bekende uit een eerder boek, Nanke Niesting, moet hij dit mysterie oplossen. Zijn dochter heeft een verrassing voor hem.

Het laatste boek heet Tichtby. Ale krijgt een foto toegestuurd van Nanke, inmiddels zijn vriendin, die ligt te slapen. ‘Kan heel dichtbij komen!’ staat er op een briefje dat er bijzit. Op advies van de officier van justitie duiken ze onder in Bergen in Noorwegen. Daar gaan ze op zoek naar de verdwenen echtgenoot van Nanke, een aantal jaren eerder. Ondertussen wordt zijn huis weer opgebouwd na een brand. Maar dan blijkt dat er met de steiger is geknoeid en deze stort in. Genoeg werk voor zijn collega Wytske. Jelly bevalt van een dochter.

Eigenlijk lees ik nooit detectives, maar deze boeken las ik met plezier en als ontspanning. Soms speelt het toeval wel een rol maar dat weet de schrijver aardig in te passen. Jan Schokker woont in Jonkersland en heeft sinds zijn 24-ste jaar een eigen bedrijf. Toen hij 50 jaar werd heeft hij zijn bedrijf verkleind om meer tijd voor het schrijven te krijgen. Hij begon met het schrijven van korte verhalen en toneelstukken. Daarna koos hij voor de vorm van politieromans met als hoofdfiguur Ale Alema. Misschien wel een evenbeeld van Jan Schokker.

Binnenkort verschijnt een zesde detective.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Detective

Circus Mikkenie – Havank

Merkwaardig, hoogst merkwaardig. Dat zijn de gevleugelde woorden, die Havank zijn hoofdpersoon monsieur C.M. Carlier, alias de Schaduw, regelmatig laat mompelen. Het boek Circus Mikkenie speelt inLeeuwarden, in het al genoemde circus. Sabotage is waaronder het circus te lijden heeft en ongewild wordt de grote speurder zelfs bij regelrechte moord betrokken en dat nog wel tijdens de circusvoorstelling.

Het is altijd aardig om de plaatsen waarover geschreven wordt in het echt te kennen. De beschrijving van het Zaailand van Havank is al bijna klassiek (google: havank en zaailand) te noemen: “een vaag en hopeloos soort van plein, feitelijk alleen geschikt om er een circus op te zetten, of de kermis.” (p. 7) Kenmerkend voor de stijl van Havank is ook de volgende beschrijving van de Oldehove: “Waarom staat hij scheef?  Omdat hij hinkend op de grens tussen twee werelden staat. Tussen de Middeleeuwen en de Reformatie, namelijk. Een onecht kind, als je wilt, van een verstoten moeder en een, toen in elk geval, nog levenslustige vader…..’t is het embryo van een kathedraal, de zetel van een bisdom, dat ’t nooit verder heeft gebracht dan z’n conceptie in het brein van Koning Filips de Tweede….”
De Schaduw logeert in hotel Amicitia, en gaat na twaalven nog even naar de nachtclub, de Klanderij, en wandelt daarna door de Prinsentuin. Als de Schaduw nu dezelfde wandeling zou maken, zou hij ervaren dat de stad enorm veranderd is in die vijftig jaar.

Uiteraard zijn dit voor het verhaal maar zijsporen, die de spanning van het oplossen van de misdaad larderen. Het verhaal stamt uit 1954 en dat is aan het tempo te merken. We zijn voorbij p.81 voor de moord daadwerkelijk plaats vindt. De taal is bloemrijk, op het bombastische af. Heel vaak wordt in een dialoog een zin beëindigd met het woord wat, als een soort vraagteken. Ik meende dat dat voornamelijk in het Bildts gebeurde, maar kennelijk is het ouder nederlands. Het heeft me een aantal uurtjes prettige ontspanning en nostalgie gebracht.

De reden voor het herlezen van een Havank was het schrijversbezoek van Tomas Ross aan de bibliotheek in Leeuwarden (dat overigens erg inspirerend was). Hij heeft na Pieter Terpstra de Havank-serie met een aantal exemplaren voortgezet. De prachtige Bruna-omslag van de Schaduw hangt hier in Leeuwarden schuin tegenover de Bibliotheek, vlakbij waar vroeger het Amicitia Hotel stond. In mijn speurtocht naar informatie stuitte ik ook nog op een stripbewerking van een Havankverhaal door Daan Jippes: Hoofden op hol.

 Bron: de krant van toen

1 reactie

Opgeslagen onder Detective, Thriller/misdaadroman

Minnesota trilogie deel 1 en 2 – Vidar Sundstøl

Spannende detective in dreigende natuur.

Deel 1 Land van dromen

Deze detective speelt in De Verenigde Staten, vlak tegen de grens met Canada, aan de oevers van Lake Superior, het Bovenmeer, het grootste zoetwatermeer van de wereld. Er is daar een omvangrijke  Noorse kolonie.

In deze gemeenschap wordt een moord op een Noorse toerist gepleegd. Deze Noorse jongen is met zijn beste vriend op reis en wordt met ingeslagen schedel gevonden door hoofdpersoon Lance Hansen, die zichzelf een bossmeris noemt. De vondst van de brute moord maakt nogal wat indruk op Lance. Omdat hij in dit gebied geen opsporingsbevoegdheid heeft wordt de FBI ingeschakeld, die op haar beurt ook de Noorse politie inschakelt.

Lance  is ook een verwoed speurder in de plaatselijke geschiedenis. Een opmerking over moordgevallen in het verleden doet hem besluiten om de geschiedenis in te duiken. Hij stuit op een dubieuze vermissing waarbij een van zijn voorvaderen is betrokken.

Onder de 3 verdachten is ook de broer van Lance, die hij zelf op de nacht van de moord op de plaats-delict heeft gezien De verdenking tegen zijn broer wordt steeds sterker en hij komt in een gewetensconflict: moet hij zijn broer aangeven of niet?

Het verhaal verloopt niet Amerikaans-snel. Er zijn veel beschrijvingen van de machtige natuur, met name in de wintertijd, die een groot deel van het jaar duurt.  Het verhaal flitst steeds heen en weer tussen heden en verleden, het verleden van de tijd van de eerste immigranten, het verleden van zijn eigen leven, de jeugd met zijn broer en ouders, maar ook zijn eigen kapot gelopen huwelijk. In dit eerste deel wijzigt ook het vertellersperspectief regelmatig tussen hoofdpersoon en Noorse inspecteur.

Al met al genoeg elementen voor een intrigerend verhaal in een natuuromgeving die de mens nietig maakt.

Deel 2  de doden 

Dit verhaal is een beschrijving van de jaarlijkse jacht die de beide broers traditioneel maken in het najaar. Nog steeds worstelt Lance met de verdenking tegen zijn broer en de onschuldig vastzittende indiaan. In de jacht besluipen ze herten, maar ook elkaar. De sfeer wordt steeds beklemmender door de barre  herfstachtige omstandigheden. Beide broers nemen elkaar letterlijk op de korrel. En dan verschijnt er een derde schim in het jachtspel.

Is deze schim de voorvader die ook een moord gepleegd heeft of een toevallige passant? Het blijft gissen.

In dit deel speelt de natuur een nog prominentere rol in vergelijking met het eerste deel. Ik ben benieuwd naar de ontknoping in het derde deel, dat nog niet is verschenen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Detective

De Turkse connectie – Marc Jacobs en Marike Vreeker

Het verhaal speelt in Leeuwarden en het begint met een aantal venijnige en buitensporig gewelddadige moorden van een soort van jeugdbende. Deze worden vanuit slachtoffer- en daderperspectief beschreven. Dit verhoogt de betrokkenheid, toont de complete zinloosheid en maakt je onderbuikgevoel erg sterk.
Na de eerste moord is het onderzoek al begonnen en dat gaat natuurlijk niet onmiddellijk allemaal goed en er zijn veel losse webdraden. Maar geleidelijk wordt het net steeds strakker om de daders heen getrokken, maar de angst van de bendeleden voor de leider zorgt ervoor dat de politie niet veel verder komt. Pas als een van de bendeleden in het ziekenhuis wordt vermoord door de leider lijkt een doorbraak in het zicht. Maar dan is de dader verdwenen.
Het tweede deel begint met een reis naar Turkije, waar de dader zich hoogstwaarschijnlijk ophoudt. De twee rechercheurs gaan na een valse start toch met deze redelijk
makkelijke opdracht aan de slag, maar worden op onwaarschijnlijke manieren tegengewerkt door de Turkse politie, die uit twee afdelingen bestaat en elkaar de loef af proberen te steken. Onze bendeleider ontpopt zich daar als leider van een internationale crimineel netwerk. Samen met de Turkse politie wordt geprobeerd de leider te arresteren, maar dit mislukt jammerlijk. In Nederland wordt hij in een soort van James-Bond-actie toch opgepakt. En dan volgt een spannende ontknoping, waar ik niets meer van zal onthullen.
Naast het plot van het misdaadgedeelte speelt de verhouding van Erik met zijn compagnon, Sigrid en met zijn vriendin Josephine. Uiteraard is de vriendin niet gelukkig met het feit dat de hoofdpersoon met zijn werk getrouwd is en zijn compagnon Sigrid voelt meer voor hem dan alleen collegiale vriendschap. Genoeg ingredienten voor het heen en weer slingeren van de hoofdpersoon in zijn drukke en langdurige klopjacht.
Het feit dat het verhaal in Leeuwarden vergroot mijn betrokkenheid bij het verhaal. Het is toch verrassend dat er iemand in de Voorstreek staat te urineren in plaats van in de Keizersgracht of laten we zeggen een Noorse rivier die door Oslo loopt. Je ziet dat beeld toch sterker voor je.
Ik noem in dit verband niet voor niets ook een Skandinavisch voorbeeld, want daar deed het verhaal me sterk aan denken. Een met zijn eigen leven worstelende politieman, met de nodige maatschappijkritiek, die ook tegen de bureaucratie van het logge politieapparaat oploopt.
Al met al een onderhoudend verhaal, af en toe met james-bond-achtige elementen, dat ik met veel plezier gelezen heb.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Suikerdood – Unni Lindell

In deze Noorse detective is de aanjager van het verhaal een plotseling herinnering van Kari Helene Bieler aan een gebeurtenis van 16 jaar geleden, waarbij onder vreemde omstandigheden een baby is overleden. En nu wordt de chef van de landelijke recherche dood aangetroffen. Een vrouwelijke rechercheur, Marian Dahle, onderzoekt de zaak.

Al eerder had ik detectives van Unni Lindell gelezen. In mijn herinnering waren die heel spannend, dus met veel verwachting aan de lees geslagen. Het bleek inderdaad spannend, heel spannend! Een echte pageturner. (Graag zou ik hiervoor een ander (Nederlands) woord neerzetten, maar kan dat niet vinden). De ontknoping is helemaal niet voor de hand liggend en komt ook pas op de laatste bladzijden naar voren.
Een beetje raar aan het verhaal is wat de vrouwelijke rechercheur zich tijdens het onderzoek wel allemaal niet kan veroorloven. In de realiteit zou dit niet mogelijk zijn. En: dezelfde hoofdpersoon deed me een beetje te veel denken aan de hoofdpersoon van een andere Scandinavische detective. Welke dat is verklap ik hier niet. Wie hetzelfde gevoel heeft mag dat na lezing van “Suikderdood” hieronder vermelden.
Dit mag ik dan raar vinden, het boek blijft een aanrader!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Overige