Maandelijks archief: oktober 2012

De Belvedêre – Durk van der Ploeg

De Belvedêre giet oer de neidagen fan Age Looxma Ypeij. Hy wie de lêste telch út it geslacht fan de rike famylje Looxma en de gelearde famylje Ypeij. Fan memmekant hie de famylje gâns besit by inoar helle. It giet dan om Vijversburg by Swarteweisein mei gâns lân en pleatsen der omhinne. Age is in âld frijgesel en libbet tegearre mei Helena Mallinckrodt op Vijversburg. Hy wit dat er net lang mear libje sil omdat er kielkanker hat. Helena is op Vijversburg kommen as selsskipsdame foar Age syn mem nei’t Age syn heit ferstoarn wie. Dat syn mem sa’n aardige jonge frou oannaem hat grif te krijen mei har winsk dat Age noch trouwe soe. Dat komt der net fan.

Yn dizze roman oertinkt Age syn libben en besiket er om it opboude besit sa goed mooglik plak te jaan. Yn syn testamint wurde Vijversburg en it park opnommen yn in stifting dy’t it park ûnderhalde moat en it iepenstelle moat foar it publyk. Ek moatte der húskes boud wurde foar earme minsken. Age syn muntesamling giet nei it Frysk Museum en syn porslein nei it Prinsessehof.

Yn de roman wurde dizze feiten ferweve mei in romantysk ferhael oer Age en Helena. Har beider gefoelens komme nei foaren: meast fanút it perspektyf fan Age mar ek wol fanút Helena.

Durk van der Ploeg stiet bekend as in goed ferteller. Ik haw yn de Moanne fan it Fryske Boek meidien oan in kulturele fytstocht wêr’t Durk fertelde oer de histoaryske kontekst fan dit boek en der op Vijversburg musyk spile waard dy’ t yn it boek foar komt. Dat jout it boek foar my mear wearde.

Mei nocht en bewûndering haw ik dizze roman lêzen: ik fyn it knap hoe’t binnen de historyske kontekst de persoanen Age en Helena minsken fan fleis en bloed wurde mei har langsten en tekoarten.

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Historische roman

De bakkersdochter – Sarah McCoy

In De bakkersdochter lopen twee verhaallijnen naast elkaar. De hoofdstukken  spelen zich afwisselend in het verleden (Duitsland) en het heden (Amerika) af.

De  ene  verhaallijn  vindt plaats in de Tweede Wereldoorlog  (1938-1945)  en daarin is de Duitse  Elsie  Schmidt (de bakkersdochter)  de hoofdpersoon. Elsie is  17 jaar oud, woont in Garmisch  en helpt haar ouders in de bakkerswinkel. Haar oudere zus Hazel  zit in het Lebensbornprogramma van de nazi’s. De familie wordt beschermd door een  nazi-officier, Josef Hub,  die met Elsie wil trouwen.

Wanneer Elsie met Josef op het kerstbal van de nazi’s is, treedt daar  het 6-jarig  joods jongetje Tobias  op. Als deze ontsnapt en later op de avond bij Elsie op de stoep staat, neemt Elsie hem impulsief in huis en verstopt hem achter een luik op haar kamer zonder dat haar ouders dit weten.

De andere verhaallijn speelt in de huidige  tijd  (2007-2008) in de Verenigde Staten (Texas) en daarin is journaliste Reba Adams de hoofdpersoon. Reba heeft nauwelijks meer contact met haar moeder en zus en ze is niet zeker van de relatie met haar verloofde Riki. Riki werkt bij de grenspolitie en maakt tijdens zijn werk vaak schrijnende  dingen mee.

Reba moet voor de krant een stuk schrijven over de manieren waarop kerst wordt gevierd in verschillende landen/culturen. Zij gaat naar Elsie’s Bakkerij om Elsie, die na de oorlog met haar Amerikaanse man in Amerika is gaan wonen, te interviewen. Reba leert Elsie en haar dochter goed kennen en hun levens raken steeds meer verweven.

De gebeurtenissen in beide verhaallijnen vertonen veel  overeenkomsten,  zoals: de positie van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de uitzetting van illegalen in het Amerika van nu, het maken van keuzes  door soldaten toen en  de grenspolitie nu, wie zijn goed en wie zijn slecht?

Als lezer krijg je een kijkje in het leven van de gewone Duitse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog  en er is zelfs een aantal  hoofdstukken  geschreven vanuit het gezichtspunt van de nazi-officier Josef Hub. Ik  vond het schokkend om te lezen hoe het er bij het Lebensbornprogramma aan toe ging en hoe er over de meisjes en kinderen werd gedacht.

Prachtig boek dat je in één keer uit wilt lezen!

Achterin het boek staat een aantal recepten uit Elsie’s  Bakkerij.

1 reactie

Opgeslagen onder Oorlogsroman, Psychologische roman

Engelbewaarders – Kristina Ohlsson

Dit verhaal begint met de vondst van het stoffelijk overschot van een 2 jaar geleden verdwenen vrouw, Rebecca Trolle.  In de kuil waarin zij gevonden is, worden nog andere lijken gevonden, moorden die tot 30 jaar terug voeren.

Er spelen 3 speurders een hoofdrol, die elk met hun eigen problemen worstelen. Alex Recht  heeft  zijn vrouw verloren en is net weer begonnen te werken. Ook Frederike Bergman wil, na de geboorte van haar kind, weer aan het werk, precies op het moment dat haar partner aangeeft minder te willen werken. Peder Ryth heeft net een crisis in zijn huwelijk achter de rug.

De vermoorde vrouw was bezig met een onderzoek naar een kinderboekenschrijfster, die veroordeeld werd voor de moord op haar man. De schrijfster heeft haar straf uitgezeten en heeft besloten om niets meer te zeggen. Ze woont in een bejaardentehuis.  Samen met haar man maakte ze  ooit deel uit van het gezelschap van de Engelbewaarders (een soort filmclub), evenals de partner van Frederike Bergman en een grote industrieel.

Ieder van de speurders heeft eigenlijk iets te verbergen. Frederike verzwijgt, dat ze weet dat haar partner deel uitmaakte  van de filmclub. Alex begint een relatie met de moeder van het vermoorde meisje. En de broer van Peder, iemand die in zijn jeugd een hersenbeschadiging heeft opgelopen en de ontwikkeling heeft van een kind, speelt  in de ontknoping van het verhaal een belangrijke rol.

De bliksemafleider in het verhaal is een vriend van Rebecca, Hakan Nilsson, die de politie heel goed heeft geholpen. Toch blijkt dat de politie steeds als er nieuwe onthullingen zijn, hem met argusogen bekijkt.

Het verhaal ontvouwt zich op Scandinavische wijze en komt uiteindelijk via een snuffmovie tot een ontknoping. De plot is heel kunstig geconstrueerd en het boek leest als een trein. Alle draadjes worden in het verhaal afgehecht, behalve de verhoren van de speurders die door de interne politie worden afgenomen. Daar wordt aan het eind niets meer mee gedaan.

Een klein minpuntje in een overigens flitsende thriller.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Overige

De gevangene van de hemel – Carlos Ruiz Zafón

Heerlijk, er is weer een  Zafón! Deze titel van  Ruiz Zafón is de derde van een serie van vier boeken die zich afspelen rondom het Kerkhof der Vergeten Boeken in Barcelona. Deze nieuwe titel kan los van de eerste twee titels “De schaduw van de wind” en “Het spel van de engel” worden gelezen, maar de boeken vormen wel degelijk een geheel.

Het begin van het verhaal brengt ons naar het Barcelona van 1957 en wel naar de boekhandel van de familie Sempere, die we al kennen uit de eerdere boeken. Deze boekhandel wordt bestierd door Daniël Sempere, zijn vader en zijn vriend Fermin. Op een dag in december, als Daniel alleen in de winkel is, komt een onvriendelijke man met een porseleinen hand binnen en koopt voor veel te veel geld een duur exemplaar van het  boek De Graaf van Montecristo.  (Later in het verhaal speelt dit boek weer een rol). In het boek zet hij de volgende inscriptie: “Voor Fermin Romero de Torres, die terugkeerde uit de wereld van de doden en de sleutel van de toekomst in handen heeft”. Daniel wordt nieuwsgierig en vraagt Fermin naar de betekenis hiervan. Met tegenzin onthult Fermin vervolgens zijn verhaal dat terugvoert naar een zeer zwarte periode in zijn leven, toen hij midden in de Spaanse Burgeroorlog werd vastgehouden in de Montjuïc gevangenis. Het is daar dat Fermin David Martin, de schrijver die we al kennen van Het Spel van de Engel, ontmoet.

Het verdere verhaal of beter gezegd verhalen (want er is sprake van subverhalen) is, zoals we van Zafón gewend zijn, weer heel ingenieus van opzet en zit weer vol spanning. Af en toe is het even puzzelen om de verschillende plots voor jezelf in elkaar te zetten. Ook komen verhaallijnen uit de eerste twee titels in dit boek weer terug. Door de fantastische vertelkunst van Zafón waan je je soms helemaal in de straten van Barcelona.

Het einde van het verhaal is niet gesloten, zodat je met spanning het vierde deel afwacht. Ik kijk er nu al naar uit.

1 reactie

Opgeslagen onder Fantasy, Literaire roman